Løvemund – En farverig kortlivet staude

Løvemund kan købes her:

Løvemund blomstrer tidligt i foråret og komplementerer fint de øvrige forårsblomstrende planter. Med undtagelse af blå og blålige nuancer fås løvemund med blomster i næsten alle farver. Planterne bliver 15 – 90 cm høje.

At udplante Løvemund kan være en af de første opgaver i haven, når vinteren nærmer sig sin slutning. Planterne kan tåle frost, så man kan starte mens det endnu er koldt. Dette er normalt også optimalt for blomsterproduktionen.

I denne artikel kan du læse om, hvordan du dyrker, passer og plejer løvemund, men også om Løvemundslægten generelt.

 

Er løvemund en staude?

Løvemund (Antirrhinum) er en planteslægt, der findes i Europa, Asien og Nordamerika. Eksperterne er uenige om antallet af arter i slægten. Selvom løvemund normalt sælges som etårige planter, er der i virkeligheden tale om kortlivede stauder.

Afhængigt af hvad man taksonomisk definerer som planter i Løvemundslægten, kan denne også inkludere nogle buske og halvbuske.

 

Kan løvemund overvintre?

I Danmark overlever løvemunde normalt kun vinteren, hvis de placeres på i læ på et varmt sted, hvor jorden er veldrænet (ellers får de svært ved at overleve vinteren). I varmere klimaer er det helt normalt, at løvemund overlever og blomstrer i flere år, fordi det netop er en staude.

 

Løvemundslægten

Løvemundslægten har sit navn fra blomsternes udseende, der minder om munden på en løve, når man trykker blomsterbladene sammen. På engelsk kaldes Løvemund for dragon flowers eller snapdragons, fordi deres blomster på samme måde kan ligne munden på en drage.

Den latinske betegnelse antirrhinum stammer det ordet antirrhinon, der er afledt af de græske anti (“ligesom”), rhis (“næse”) og inus (“af”), hvilket kan sammenfattes til “ligesom en næse”, hvilket refererer til kapslens facon (der i grunden mere ligner et dødningehoved – se billederne nedenfor).

Løvemundens kaplser ligner dødningehoveder

Betegnelsen Antirrhinum stammer fra græsk

Attribution: laajala – Flickr.com

 

Pasning og pleje af løvemund

Placering: Løvemund kan placeres på et sted med fuld sol eller halvskygge. Hvis man vil have planten til at overvintre, skal den i en almindelig dansk have stå i læ på et varmt sted, hvor jorden er veldrænet. Løvemund kan med fordel placeres sammen med f.eks. krognål, dahliaer, øjeblomst og abeblomst, der alle trives i halvskygge. 

Jord: Jorden skal være veldrænet og bør næres med gødning inden såning. Brug organisk gødning eller all-round gødning indledningsvist. Man kan med fordel bruge dækningsmateriale. Det er vigtigt at jorden er veldrænet, da løvemundens rødder ellers let kan rådne.

Gødning: Når planterne er etablerede, bør de gødes én gang om måneden med all-round gødning.

Blomstring: I Danmark blomstrer løvemund i forsommeren til hen på efteråret. Jo tidligere planterne sås, jo længere bliver blomstringstiden. Selvom løvemund normalt sælges som etårige blomster, kan man med god pasning og pleje i nogle tilfælde få blomster de(t) følgende år.

Klip den øverste del af stilken samt alle lange sideskud for at sikre optimal blomstring. Hvis blomsterne begynder at forfalde pga. sommervarmen, kan man klippe planten en tredjedel eller halvt ned for at få flere blomster i efteråret, når temperaturen falder. Visne blomster bør fjernes. Om sommeren kan man med fordel klippe blomster af planten for at gøre plads til flere blomster.

Planten: Høje arter skal i nogle tilfælde klippes ned for at planterne kan holde sig opret. Man kan også binde høje planter op.

Vanding: Ved dyrkning af løvemund skal jorden holdes fugtig de første par uger. Når planterne er etablerede, skal de vandes regelmæssigt (f.eks. 2 – 3 cm vand hver uge, hvis det ikke regner). Vand planten i nærheden af kronen og undgå sprinkling for at holde løvemunden sund. De øverste 3 cm jord skal være tør, før der vandes igen. Bemærk at løvemund både kræver regelmæssig vanding og veldrænet jord.

Duft: Mange løvemundearter dufter og kan derfor bruges som snitblomst til arrangementer eller særlige lejligheder.

Såning: Løvemund skal sås. Det kan tage op til 3 uger før frøene spirer. Såning bør foregå indendørs i marts (forspiring), så de er klar til udplantning i maj.

Udplantning: 2 måneder efter spiring, kan man sætte de stærkeste plantespirer udenfor i potter, krukker eller andre beholdere. Omplant ikke løvemundplanter, der allerede har blomster (de overlever normalt ikke omplantningen). 

Skadedyr: Bladlus, mider, kålorme, bladminer, uldlus, snegle og skovsnegle, er nogle af løvemundens mest almindelige skadedyr. Herudover er der flere svampe og sygdomme, der kan ramme planterne som f.eks. muldug, bladplet, rustsvamp m.fl. Overvintrene planter er særligt udsatte for rustsvamp.

 


Løvemund kan købes her:


© Copyright www.husoghaveguiden.dk 2024