Fluetrompet – En kødædende stueplante

Fluetrompetslægten

Fluetrompet (Sarracenia) er en slægt, der består af 8 arter af kødædende planter, som oprindeligt stammer fra de østlige og nordlige dele af USA samt sydlige dele af Canada.

I denne artikel kan du læse om, hvordan du passer og plejer fluetrompeter, men også om hvordan planten fanger insekter.
 

Pasning og pleje af fluetrompeter

Udendørs/indendørs: Fordi fluetrompeter har behov for sol og overvintring, er det generelt bedst at dyrke dem udendørs – og nogle arter trives overhovedet ikke indendørs. I et klima som det danske er manglende sol dog et problem for mange arter. Der findes dog enkelte arter (Sarracenia purpurea, Sarracenia psittacina og Sarracenia rosea), som kan trives indendørs uden behov for store mængder sollys.

Placering: Fluetrompeten vokser bedst i potter eller andre former for beholdere. De kan også placeres i vand (f.eks. en lille fontæne el.lign.), men plantekronen skal være overvandets overflade. De egner sig ikke til direkte plantning i havejorden. Arter der trives indendørs, kan placeres i en vindueskarm eller et terrarie.

Lysforhold: I vækstsæsonen kan fluetrompeten stilles udendørs i fuld sol. 6 timers sol eller mere er optimalt for vækst. Hvis ikke planten kan få fuld sol, bør man naturligvis stille den så lyst som muligt. Arter der trives indendørs, er ikke meget lyskrævende, men bør alligevel få så meget lys som muligt.

Varme: Fluetrompeter er generelt meget varmetolerante og kan sagtens klare varmen i en dansk sommer. De stammer fra et miljø, hvor temperaturen altid er over 32°C om sommeren, men i naturen reguleres jordtemperaturen af langsomt gennemsivende vand.

I varme klimaer skal man være opmærksom på jordtemperaturen, hvis fluetrompeten står i en potte eller anden beholder. Selvom der ikke er grund til at stille planten i skyggen, kan daglig vanding være nødvendig på meget solrige og varme dage i sommermånederne for at undgå overophedning af rødderne. En fluetrompets rødder overopheder, når temperaturen overstiger 43°C. I praksis sker dette normalt kun, når lufttemperaturen stiger til over 38°C, hvilket endnu ikke er sket i Danmark.

Vanding: En fluetrompet skal altid stå i vand (også om vinteren). Jorden må aldrig udtørre helt. Mineralfrit vand kan med fordel anvendes til vanding. Hvis fluetrompeten står i vand (f.eks. en fontæne), må vandstanden højst nå halvvejs op i potten. Plantekronen må ikke komme under vandoverfladen.

Jord: Fluetrompeter har brug mineral-fri jord, der er veldrænet. Herudover skal der være luft nok omkring planten. En jordblanding af 1 del sphagnum og 1 del perlite er optimal. Brug aldrig pottemuld, kompost eller gødning, da disse dræber planten. Jorden skal skiftes årligt for at undgå ophobning af mineraler.

Vinterpleje: I slutningen af efteråret aftager fluetrompetens vækst gradvist og den stopper helt i løbet af vinteren. Den beholder sine blade om vinteren, men de bliver brunlige i kanterne (dette er normalt). Fluetrompeter har brug for at overvintre i 3 – 4 måneder. Overvintring er især vigtig i tropiske klimaer og udløses af temperaturer under 10°C samt de kortere døgn. Fluetrompeter skal også stå i vand om vinteren.

Fluetrompeter tåler frost og kan overleve ved temperaturer helt ned til -7°C, men når de dyrkes i potter eller beholdere, er de mere sårbare overfor frostskader. De tåler dog ikke vind sammen med frost og heller ikke længere perioder med frost. Derfor skal man generelt beskytte sin fluetrompet om vinteren. Man kan dække den med en sort affaldssæk, men det bedste er normalt tage den ind i et uopvarmet rum som f.eks. en garage, udestue, skur el.lign. Så snart temperaturen stiger til 2°C, skal fluetrompeten sættes ud igen for at fortsætte sin cyklus.

Forårspleje: I takt med at temperaturen stiger og døgnene bliver længere, frembryder fluetrompeten af sit “vinterhi”. På dette tidspunkt bør man klippe alle sidste års blade af, så der er plads til nye blade og blomster. Blomsterne kommer normalt i slutningen af foråret eller starten af sommeren.

Tegn på mistrivsel: Fluetrompeter der ikke trives, bliver bløde (de mister deres oprette facon) og mister deres farve. En sund fluetrompet skal kunne bære sin egen vægt. Der findes dog enkelte arter (Sarracenia alata og Sarracenia rubra), som næsten altid bliver en smule bløde i slutningen af sæsonen.

Fodring: Det er ikke nødvendigt at fodre en fluetrompet med insekter, idet planten selv fanger rigeligt til at overleve. Hvis man absolut vil fodre den, må det udelukkende være med indfangede insekter eller insekter, der er dræbt for nyligt. Giv aldrig planten kød el.lign. Fluetrompeter har ikke behov for fød, når de overvintrer.

Ompotning: For at holde fluetrompeten robust, er det vigtigt at ompotte den hvert år. Jorden skal udskiftes ved hver ompotning og flyt om nødvendigt planten over i en større potte. Udskiftningen af jord genetablerer jordens surhed, lufter rødderne og styrker planten.

Ompotningen bør optimalt foregå i slutningen af vinteren eller starten af foråret. Dette gør planten mere robust om sommeren. Den kan dog ompottes på alle tidspunkter af året. Pas på rødderne ved ompotning.

Selve potten bør være høj, så den passer til fluetrompetens lange rødder. Fluetrompeter vokser hurtigere og bliver normalt større, hvis deres rødder har plads til at vokse. Større potter yder også bedre beskyttelse om vinteren.

Formering: Formering af fluetrompeter er ikke vanskeligt, men det kræver tålmodighed. Hvert trin i formeringsprocessen er tidskrævende. Det kan tage 4 – 6 år at gå fra en nyligt bestøvet plante til en moden, blomstrende plante.

Fluetrompeter er ikke selvbestøvende, så man skal overføre pollen fra støvdrageren til støvfanget. For at få de bedste frø skal man (hos de fleste arter) bruge pollen fra anden plante af samme art. De fleste fluetrompeter tager med andre ord ikke særligt godt imod deres egen pollen.

Frøene bør man så i et terrarie med god belysning. Terrariet er et godt sted at lade frøet spire og den unge plante vokse de første par år (dette gælder for de fleste arter, men ikke alle). I terrariet har de unge planter ikke behov for at overvintre (de første to år). Hvis man giver dem lys nok, kan man efter to år have en plante, der er på størrelse med en 3 – 5 årig plante, der er dyrket udendørs med overvintring.

Du kan læse mere om formering og dyrkning af fluetrompeter hos carnivorousplants.org.

 

Sarracenia er fluetrompetens latinske betegnelse

Attribution: David Eickhoff – wikimedia.org

 

Sådan fanger fluetrompeten insekter

Fluetrompeter fanger insekter på følgende måde:

  • Fluetrompeten producerer duftende nektar langs bladlæben (peristom), som tiltrækket insekter.
  • Når et insekt begynder at æde af nektaren, vil det i mange tilfælde forsøge at få mere ved at kravle en smule længere ind i “trompeten” (plantens tragt).
  • I denne del af planten er underlaget er dækket af et vokslag, hvor det er meget vanskeligt at holde sit fodfæste. Når insektet mister fodfæstet, falder den ned i trompeten.
  • På indersiden af trompeten er det umuligt at få fodfæste. Her er plantevæggene desuden beklædt med nedadpegende hår, hvilket alt i alt gør det umuligt for insektet at kravle op. Insektet befinder sig allerede nu i plantens fordøjelsesvæsker.
  • Længere nede i trompeten fordøjes insektet og planten absorberer også næringsstofferne her.

Trompeten er dækket af et “låg” (operculum), der har flere funktioner:

  • det leder insektet ned i trompeten vha. dufte, farver og nedadpegende hår
  • det beskytter trompeten mod regn (så den ikke fyldes med regnvand).
  • det producerer også mindre mængder nektar (hos nogle arter)

Hos nogle arter har låget nogle klorofyl-fri pletter, der fungerer som en slags vinduer, der forvirrer insektet og lokker det til at flyve op i låget, hvilket i sidste ende resulterer i, at insektet falder ned i trompeten.

 

© Copyright www.husoghaveguiden.dk 2024